ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > LVK > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/LVK

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/LVK - IS/STAG

Doporučená
Moser, František, Pěší turistika , Praha : Olympia 1986
Ondřej, O. a kol., Rekreační sporty I. a II , Praha 1988
Vosátka, Mirko, Tábornická encyklopedie , Praha : MF 1985
Nejedlý, Petr; Harmach, Jaromír; Schlanger, Jiří, Táborové paragrafy : Prázdninové tábory , Praha : Práce 1993
Sýkora, Bohuslav, Turistika a sporty v přírodě : Teorie a didaktika : Celost. vysokošk. učebnice pro posl. stud. oboru tělesná vých. a sport , Praha : SPN 1986
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Kos, J. a Zapletal, V. Cvičení v přírodě. Praha: Olympia, 1980.

Neuman, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000.

Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998.

Pávková, J. a kol. Výchova zážitkem. Praha: Portál, 2002

Mapy edice KČT 1 : 50000 Plzeňsko (31) a Slavkovský les a Mariánské lázně (2)

Časopis Gymnasion – je k vidění ve studovně (mezipatro nad knihovnou).

 
Poslední změna: 24.09.2008