ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MPF1 > O předmětu