ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MPF2 > O předmětu