ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > PR1 > O předmětu