ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > PR2 > O předmětu