ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > RKPF > O předmětu