ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TDTC1 > O předmětu