ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TDTC1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/TDTC1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky,  (příp. studenti, kdyby se náhodou nějaký vyskytl),

Bloková výuka předmětu TDTC1 je pětidenní pobyt v letní přírodě, během kterého se účastníci seznamují s obsahem aktivit v přírodě, naučí se je prakticky využívat a aplikovat do budoucí praxe.

Pojem "výchova v přírodě" se v posledních letech vyvíjí a změny v jeho obsahu ovlivňují i samostatnou praxi při využívání aktivit v přírodě. Většině mladých lidí je chápání světa nabízeno zprostředkovaně spíše přes abstraktní pojmy, ale ne přes přímé prožitky. Zkušenosti, které člověk získá v přímém kontaktu s přírodou, jsou při rozvoji osobnosti často považovány za nejdůležitější.

Zařazení obsahu pobytu v přírodě podpořila i skutečnost zřizování Lesních mateřských škol.

Poslední změna: 29.03.2018
 
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/TDTC1 - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení teoretických i praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné a pohybové výchovy se zaměřením na praktickou výuku a pobyt v přírodě, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě výuky v mateřské škole, ale i v oblasti volného času předškolních dětí. Organizace, příprava a realizace sportovně-pohybových aktivit v různých podmínkách.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/TDTC1, Teorie a didaktika tělesných cvičení 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]