ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TDTC2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/TDTC2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky,  (příp. studenti, kdyby se náhodou nějaký vyskytl),

 jak jistě víte, pohyb je základním pojevem živého organismu. Člověk je předurčen k tomu, aby se hýbal. Bohužel dnešní doba, současný přetechnizovaný svět a také naše pohodlnost a lenost nás stále častěji místo pohybu posazuje na židli. (Mimochodem, když toto čtete - narovnejte se, vytáhněte hlavu vzhůru, zasuňte bradu a chodila postavte paralelně vedle sebe - je to teď lepší, že ano?).

Naší snahou by vždy mělo být, aby si dítě ze hry odneslo co nejvíce pozitivních emočních prožitků. Vytvoří se kladný vztah k pohybovým činnostem, který bude jedince provázet i v pozdějším věku. Dítě pak bude pohyb vyhledávat více i ve spontánních aktivitách. K tomu, aby si dítě opravdu odneslo pozitivní zážitek je zapotřebí tvořivé didaktické uvažování s využitím různých forem, postupů, metod a netradičních prvků, které učitel využívá při své plánovací činnosti, jež následně realizuje v praxi.

Poslední změna: 11.06.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/TDTC2, Teorie a didaktika tělesných cvičení 2
Výuka Letní semestr , Cvičení 5 [DNU/SEM] Seminář 5 [DNU/SEM]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KTV/TDTC1  (Teorie a didaktika tělesných cvičení 1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/TDTC2 - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení teoretických i praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné a pohybové výchovy se zaměřením na praktickou výuku, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě výuky v mateřské škole, ale i v oblasti volného času předškolních dětí. Organizace, příprava a realizace cvičebních jednotek a sportovně-pohybových aktivit v různých podmínkách.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]