ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TDTC2 > O předmětu