ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TV2 > O předmětu