ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TV5 > O předmětu