ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > TVDM2 > O předmětu