ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > ZG > O předmětu