ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > ZG > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/ZG

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky a studenti,

prostřednictvím předmětu ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA vstupujete do hlubokých vod problematiky tělesných cvičení ve školním prostředí. Věřím, že se rychle dostanete do proudu a na konci semestru vyplujete s hlavou vysoce vztyčenou nad hladinou...

V širších souvislostech lze vnímat gymnastická cvičení jako uvědomělé koordinované pohyby celého těla a jeho částí spojené v harmonický celek. Všestranností, pestrostí a bohatým pohybovým obsahem vytváří gymnastika základní kámen v obratnostním, kondičním, ale i zdravotním smyslu. Společnými silami probereme:

  • metodickou návaznost cvičení pro správné držení těla
  • uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení s ohledem na jednotlivé svalové skupiny
  • prevenci svalových dysbalancí
  • cvičení jednotlivců a dvojic bez náčiní a s náčiním
  • strukturu úvodní a průpravné části vyučovací jednotky
  • názvosloví ZG
  • hodnocení držení těla a svalových dysbalancí
  • cvičení dechová, relaxační, rovnovážná, koordinační 

V předmětu KTV/ZG se také seznámíte s možnostmi rozvoje pohybových schopností pomocí průpravných cvičení v rámci motoricko funkční přípravy. Každý z Vás vstupuje do studia s rozdílnou výkonnostní úrovní, a tak se budete moci i vzájemně porovnat a zjistit svoje silné a slabé stránky. Budeme se soustředit na rozvoj síly, odrazu, pohyblivosti, koordinace, orientace v prostoru aj.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí a studijních úspěchů.

Poslední změna: 27.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/ZG, Základní gymnastika
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/ZG - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky základů tělesných cvičení.
Seznámit je s gymnastickým názvoslovím, zásadami sestavování rozcvičení s ohledem na individuálně optimální držení těla.
Vytvořit zásobník cviků uvolňovacích, protahovacích a posilovacích bez náčiní, s náčiním a na nářadí.
Prostřednictvím zpětné vazby umocnit správné provádění všech cvičení s vědomou kontrolou a optimálním dýcháním.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Gabriela Kavalířová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6409

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 11:10 12:50 KTV/TA1 CH-120
Pondělí 9:20 11:00 KTV/ZG CH-120
Úterý 8:25 10:05 KTV/TA1 CH-120
Úterý 12:05 12:50 KTV/TV1 KL-228
Úterý 10:15 11:55 KTV/TVTG KL-147
Úterý 13:55 15:35 KTV/TVTG KL-147
Středa 9:20 11:00 KTV/TV1 KL-147
Středa 12:05 13:45 KTV/ZG KL-147
Čtvrtek 12:05 13:45 KTV/TV1 KL-147
Čtvrtek 13:55 14:40 KTV/TVTG KL-228
Čtvrtek 9:20 11:00 KTV/ZG CH-120
Pátek 13:55 17:25 KTV/TV1 KL-147
Pátek 8:25 11:00 KTV/TVTG KL-137
Pátek 13:00 15:35 KTV/TVTG KL-147
Pátek 16:40 18:20 KTV/TVTG KL-317

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 8:15 9:00
Každý Čtvrtek 8:15 9:00
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]