ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9ČPS > O předmětu