ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9DIDS > O předmětu