ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9PGM2 > O předmětu