ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9PGM3 > O předmětu