ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9ŘS > O předmětu