ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9SPGM > O předmětu