ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > BAP1 > O předmětu