ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > BAP2 > O předmětu