ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ČPS > O předmětu