ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DIPLS > O předmětu