ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DV2ST > O předmětu