ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ITV > O předmětu