ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PGM2B > O předmětu