ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PGM3 > O předmětu