ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PPV1 > O předmětu