ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PPV2 > O předmětu