ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PRAXE > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVD/PRAXE

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KVD/PRAXE - IS/STAG

Doporučená
Petty, Geoffrey, Moderní vyučování , Praha : Portál 2002
Pasch, Marvin, Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině , Praha : Portál 2005
Kepka, Josef, Pedagogická praxe , Plzeň : Západočeská univerzita 2007
Čapek, Robert, Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi) , Hradec Králové : Gaudeamus 2001
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Více informací o reformě vzdělávání, metodice a rámcově vzdělávacích plánech naleznete na portálu
www.rvp.cz
či na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz/skolskareforma.

Poslední změna: 13.10.2009
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.