ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > PRAXE > Studijní materiály
Course header (C001) Help

KVD/PRAXE

Course - literature (C005) Help

Course literature KVD/PRAXE -IS/STAG

Recommended
Petty, Geoffrey, Moderní vyučování , Praha : Portál 2002
Pasch, Marvin, Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině , Praha : Portál 2005
Kepka, Josef, Pedagogická praxe , Plzeň : Západočeská univerzita 2007
Čapek, Robert, Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi) , Hradec Králové : Gaudeamus 2001
Text (C021) Help

Více informací o reformě vzdělávání, metodice a rámcově vzdělávacích plánech naleznete na portálu
www.rvp.cz
či na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz/skolskareforma.

Last updated: 13.10.2009
 
Documents (C013) Help

Studijní materiály

Documents are accessible only to registered users or students on the course.