ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ŘS1 > O předmětu