ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > SPGM1 > O předmětu