ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > SPGM2 > O předmětu