ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > SVVT > O předmětu