ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > SZB > O předmětu