ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > TCHP2 > O předmětu