ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ÚZTI > O předmětu