ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ZDP > O předmětu