ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ZTGI > O předmětu