ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > 9VP > O předmětu