ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > 9ZAVK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/9ZAVK

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Porozumění současné výtvarné kultuře a umění předpokládá určitou obeznámenost s jejich projevy. Pokud se s nimi do určité míry seznámíme, zjistíme, že jsou všudypřítomné. Zároveň se před námi více otevře doposud skrytý a rozlehlý svět.


Poslední změna: 29.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/9ZAVK, Základy výtvarné kultury
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/SEM] Seminář 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/9ZAVK - IS/STAG

Studenti získají hlubší vhled do některých témat výtvarné kultury, teorie a dějin výtvarného umění, důležitých pro učitele v prvním období základního vzdělávání. Výběr témat proto koresponduje s danou problematikou v obsahu výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV. Stručný obsah: orientace v oblastech výtvarného umění, charakteristika jednotlivých okruhů výtvarné umělecké tvorby, užitá uměnovědná terminologie, ilustrace, hračka, design, recepce a interpretace výtvarných uměleckých děl, tvorba vizuálního zobrazení a vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění 20. století.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]