ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > GA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/GA

Text (C021) Nápověda

Animace

Zprostředkování umění mladým lidem nemůže být založeno jen na historickém přístupu, a navíc ještě ve formě dlouhé přednášky. Takový přístup obvykle mládež od umění odrazuje. V současnosti se uplatňují oživující přístupy  k dílům přímo v prostorách galerií a muzeí, které se nazývají galerijní animace. V tomto předmětu, který je stejně nazván, se studující s animacemi seznámí do větší hloubky.

Poslední změna: 31.01.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/GA, Galerijní animace
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předměty informativně doporučené KVK/TAVB  (Tvorba AV záznamu pro vzdělávání)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/GA - IS/STAG

Získat kompetenece pro přípravu a realizaci aktivizujících přístupů k uměleckým dílům ve výstavních síních muzeí a galerií. Zvládnout přístupy založené na směřování k výtvarným zážitkům. Získat komptenece pro přípravu, realizaci a reflexi galerijní animace.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]