ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > GD1 > O předmětu