ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > GE > O předmětu