ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > HKVV2 > O předmětu