ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > HVP > O předmětu