ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > HVP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/HVP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Hermenutika je obor, jehož cílem je nacházet dobré způsoby jak odhalovat významy díla a jak porozumět autorovi prostřednictvím jeho díla. Porozumět něčemu znamená nějak si to vyložit. Umělecké dílo nebo text se ve své roli potvrzuje výkladem, interpretací. A prostřednictvím výkladu se i ze zdánlivě obyčejných věcí stává dílo. I tak se dá chápat hermeneutika.  

Poslední změna: 08.12.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/HVP, Hermeneutika výtvarného projevu
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/HVP - IS/STAG

Cíle předmětu:
Vybavit studenta základními znalostmi a rozvinout jeho dovednosti k analytickému posuzování a verbální interpretaci výtvarného projevu v nejširší škále hodnotových úrovní výtvarné tvorby (se zvláštním zaměřením na souvztažnosti a rozdíly mezi základními principy ontogenetického vývoje dětského výtvarného projevu a hlavními tendencemi historického vývoje výtvarné kultury). Teoretické východisko je založeno na hermeneutickém přístupu a sémiologii v souladu s konstruktivistickým pojetím výuky.
Představit metodu hermeneutické interpretace a její proměňující se paradigma v závislosti na jejích ontologických, epistemologických a kritických východiscích jako nástroj kritického nahlížení vizuálního textu a komunikativního jednání.
Uvedením do historických souvislostí přivádět k poznání, jak se hermeneutická metoda postupně oprošťuje od své původně pomocné interpretační funkce a jak získává pozici samostatné filosofické disciplíny. Zrelativizování existence jednotného objektivního světa se stává východiskem pro pluralitní chápání názorů a postojů individua i sociálních skupin, a tím toto pojetí dává vzniknout možnosti reflexe a mnohostranného dialogu.
Obrázek (C008) Nápověda
Nebyl vložen obrázek.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
Doc. PaedDr.
Jan Slavík
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6485

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:10 KL323 - sudý týden
Každý Úterý 7:30 9:20 KL323 - lichý týden
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]