ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > MAV > O předmětu