ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > MK > O předmětu