ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > NEOZS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/NEOZS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Umělecká díla nových médií ve všech svých podobách např. meziválečné umělecké avantgardy, videoartu nebo digitálního umění reflektují velice důležitou vlastnost současnosti, totiž spojení civilizace s technologiemi a jejich všudypřítomnost. Technologie tak nabízí netušené možnosti z hlediska nabízených výrazových prostředků. "Digitální umění se snaží ukázat různé podoby sociálně-technologických vztahů a uchopit prostor mezi autonomií, závislostí a symbiózou umění s médii, stejně jako lidí se stroji. Nová média v umění inovačním způsobem propojují různé stroje, organismy a sociální struktury do společných celků, přičemž mění hranice mezi přirozeným a umělým, fysis a techné." (viz artlist.cz)

Základním smyslem předmětu je srovnání a zhodnocení specifik nových médií v kontextu dosavadních výtvarně vyjadřovacích technik. Mezi nová média řadíme fotografii, film, rádio, televizi a video a další technologie, které především od poloviny 20. stol. velmi výrazně ovlivnily a proměnily tradiční formy umězlecké tvorby.

 

Poslední změna: 22.09.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/NEOZS, Nová média ve Vv pro ZŠ
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Vyloučené předměty KVK/HEVP  (Hermeneutika výtvarného projevu) , KVK/HVP  (Hermeneutika výtvarného projevu)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/NEOZS - IS/STAG

Cílem předmětu je srovnání a zhodnocení specifik nových médií v kontextu dosavadních výtvarně vyjadřovacích technik a nalezení možností uplatnění elektronických médií v procesu výuky výtvarné výchovy.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
PhDr.
Jan Mašek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: KL324
Telefon: 604868346

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 11:10 12:50 KVK/MM KL-326
Pondělí 15:45 19:15 KVK/MM KL-326
Úterý 8:25 9:10 KVK/FOTO KL-326
Úterý 9:20 11:00 KVK/FOTO KL-326
Úterý 15:45 16:30 KVK/ZMT KL-326
Úterý 16:40 18:20 KVK/ZMT KL-326
Středa 12:05 13:45 KVK/MEDP KL-208
Středa 13:55 14:40 KVK/MEDP KL-208
Čtvrtek 12:05 14:40 KVK/FAV KL-208
Pátek 9:20 10:05 KVK/TAVM -
Pátek 10:15 11:55 KVK/TAVM -

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:00 KL 324
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
materiály k samostudiu 22.11. a samostatná práce 20.11.2012, 18:55

Ze sekce studijní materiály si nastudujte texty "principy nových médií (Manovich)" a "s jakými principy pracuje současné výtvarné umění (Bourriaud)". Zároveň trvá zadání z posledního semináře: hledejte inspirační zdroje pro práci s bitmapovým editorem ve Vv a stručně navrhněte zadání úkolu s využitím inspiračního zdroje.

Na shledanou 29.11.

Vladimíra Zikmundová

Komunikace při výuce 22.09.2012, 19:21

Vzhledem k nepovinné výuce upozorňuji na komunikaci přes elektronickou poštu ze strany vyučujícího např. zasíláním hromadného e-mailu na univerzitní adresy studentů (popř. je nutné přesměrování na vaše využívané e-maily), dále pak nabízím v nutných případech komunikaci telefonem - J. Mašek mobil: 604868346, připomínám také J. Mašek - e-mail: masekjan@kvk.zcu.cz

[RSS]