ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > RCMED > O předmětu